Default Header Image

Cercetare

Direcţiile prioritare de cercetare ştiinţifică:

  1. Studierea mecanismelor patogenetice ale traumei grave prin comprimarea îndelungată a ţesuturilor moi
  2. Studierea mecanismelor patogenetice ale şocului combustional
  3. Studierea mecanismelor patogenetice ale şocului hemoragic
  4. Studierea mecanismelor patogenetice ale şocului hemoragic pe fondul intoxicaţiilor etilice
  5. Rolul inflamației în fiziopatologia afecținulor cardiovasculare.

Tezele finalizate:

  1. Anatol Vişnevschi. Particularităţile patogeniei şocului hemoragic pe fondal de intoxicaţie acută cu alcool. Teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale (susţinută în anul 2011).
  2. Victoria Rotaru. Rolul procesului inflamator sistemic în patogenia şocului hemoragic. Teza de doctor în ştiinţe medicale, (susţinută în 2011).