contacts

Catedra de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică

Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi”,
str. Nicolae Testemițanu, 27,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

Chişinău, Blocul didactic nr. 3, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194A

 

Troleibuz, nr.: 1, 4, 5, 8, 11, 21, 22, 23, 27, 29

Autobuz, nr.: 3, 9, 122

Microbuz, nr.: 101, 103, 108, 125