Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică

 
 

Publicaţii

FIZIOPATOLOGIE MEDICALĂ: Curs teoretic. Vol.I. / Sub red. Prof. V.Lutan. Chişinău: Medicina, 2002.507p.

FIZIOPATOLOGIE MEDICALĂ: Curs teoretic. Vol.II. / Sub red. Prof. V.Lutan. Chişinău:Medicina, 2004. 549 p.

МЕДИЦИНСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ: Лекционный курс. Часть I. / Под ред. Проф. В.Лутан. Кишинев, 2007. 284с.

МЕДИЦИНСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ: Лекционный курс. Часть II. / Под ред. Проф. В.Лутан. Кишинев, 2008. 477с.

VIŞNEVSCHI, A., TODIRAŞ, S., BÎTCĂ,A. Patologie. Chişinău, 2005. 165p.

VIŞNEVSCHI,A. Particularităţile patogeniei şocului hemoragic pe fondal de intoxicaţie acută cu alcool. Chişinău, 2010. 126p.

FIZIOPATOLOGIE MEDICALĂ: Culegere de probleme de situaţie /Sub red. Prof. V.Lutan. Chişinău: Medicina, 2005.198p.

МЕДИЦИНСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ: Сборник ситуационных  задач / Под ред. Проф. В.Лутан. Кишинев, 2006. 205с.

HANGAN, C., BORŞ, E., ZORKINA,T. Fiziopatologie: Curs teoretic. Chişinău: Medicina, 2008. 318p.