Pathophysiology and clinical pathophysiology

 
 

Publications

  1. Fiziopatologie medicală. Curs teoretic. Vol.I. Sub red. Prof. V.Lutan. Chişinău. CEP Medicina. 2002.p.507.
  2.  Fiziopatologie medicală. Curs teoretic. Vol.II. Sub red. Prof. V.Lutan. Chişinău. CEP Medicina. 2004.p.549.
  3. Медицинская патофизиология. Лекционный курс. Часть I. Под ред. Проф. В.Лутан. Кишинев, 2007. стр.284.
  4. Медицинская патофизиология. Лекционный курс. Часть II. Под ред. Проф. В.Лутан. Кишинев, 2008. стр.477.
  5. A.Vişnevschi, S.Todiraş, A.Bîtcă. Patologie. Chişinău, 2005. p.165
  6. A.Vişnevschi. Par ticularităţile patogeniei şocului hemoragic pe fondal de intoxicaţie acută cu alcool. Chişinău, 2010. p.126
  7. Fiziopatologie medicală. Culşegere de probleme de situaţie. Sub red. Prof. V.Lutan. Chişinău. CEP Medicina. 2005.p.198.
  8. Медицинская патофизиология. Сборник ситуационных  задач. Под ред. Проф. В.Лутан. Кишинев, 2006. стр.205.
  9. C.Hangan, E.Borş, T.Zorkina. Fiziopatologie. Curs teoretic. Chişinău. CEP Medicina. 2008.p.318.